jump to content

Gall dewis llwybr gyrfa fod yn anodd!

Mae cymaint o yrfaoedd i ddewis o’u plith. Sut ydych chi’n dewis llwybr addas i chi?
Sgroliwch drwy’r 22 o lwybrau gyrfa gwahanol isod i gael rhagor o wybodaeth am lle y gallant eich tywys.

 

Ar y dudalen hon gallwch wneud y canlynol:

 • Dod o hyd i gyfleoedd nawr ac yn y dyfodol yng Nghymru, yn ogystal ag yn eich ardal chi
 • Cael syniadau gyrfa ar sail eich sgiliau a’ch diddordebau drwy ateb Cwis Cyfateb Swyddi
 • Ystyried y dewisiadau gyrfa sydd gennych gyda’r pynciau rydych wedi’u dewis
 • Darllen y Taflenni Gwybodaeth am Swyddi i weld beth mae’n rhaid ei wneud yn y swydd, faint o gyflog mae’n ei dalu, a'i llwybrau cynnydd
 • Ymchwilio i’ch syniadau am yrfa drwy’r peiriant Chwilio am Yrfa

 

Careers Wales

 • Gyrfa Cymru

  Mae Gyrfa Cymru yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd yn ddiduedd, yn annibynnol ac yn ddwyieithog, sy'n helpu pobl i ddatblygu’r sgiliau mae eu hangen arnynt i reoli eu gyrfaoedd a gwneud y penderfyniadau cywir mewn byd gwaith sy'n symud ac yn newid yn gyflym.

  Cysylltu â ni

  Rhif ffôn: 0800 0284844  |  E-bost  |  Facebook  |  Twitter

   

  Gyrfa Cymru

We are currently sourcing case studies of students from Bridgend schools and these will be uploaded soon.

We are currently sourcing case studies of students from Bridgend schools and these will be uploaded soon.
 - Course Testimonial

Gweld beth mae eraill wedi mynd ymlaen i’w wneud

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cliciwch i weld yr astudiaeth achos

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cliciwch i weld yr astudiaeth achos

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cliciwch i weld yr astudiaeth achos