jump to content

Gall dewis llwybr gyrfa fod yn anodd!

Mae cymaint o yrfaoedd i ddewis o’u plith. Sut ydych chi’n dewis llwybr addas i chi?
Sgroliwch drwy’r 22 o lwybrau gyrfa gwahanol isod i gael rhagor o wybodaeth am lle y gallant eich tywys.

 

Ar y dudalen hon gallwch wneud y canlynol:

 • Dod o hyd i gyfleoedd nawr ac yn y dyfodol yng Nghymru, yn ogystal ag yn eich ardal chi
 • Cael syniadau gyrfa ar sail eich sgiliau a’ch diddordebau drwy ateb Cwis Cyfateb Swyddi
 • Ystyried y dewisiadau gyrfa sydd gennych gyda’r pynciau rydych wedi’u dewis
 • Darllen y Taflenni Gwybodaeth am Swyddi i weld beth mae’n rhaid ei wneud yn y swydd, faint o gyflog mae’n ei dalu, a'i llwybrau cynnydd
 • Ymchwilio i’ch syniadau am yrfa drwy’r peiriant Chwilio am Yrfa

 

Careers Wales

 • Gyrfa Cymru

  Mae Gyrfa Cymru yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd yn ddiduedd, yn annibynnol ac yn ddwyieithog, sy'n helpu pobl i ddatblygu’r sgiliau mae eu hangen arnynt i reoli eu gyrfaoedd a gwneud y penderfyniadau cywir mewn byd gwaith sy'n symud ac yn newid yn gyflym.

  Cysylltu â ni

  Rhif ffôn: 0800 0284844  |  E-bost  |  Facebook  |  Twitter

   

  Gyrfa Cymru

We are currently sourcing case studies of students from Bridgend schools and these will be uploaded soon.

 - Course Testimonial

Gweld beth mae eraill wedi mynd ymlaen i’w wneud

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cliciwch i weld yr astudiaeth achos

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cliciwch i weld yr astudiaeth achos

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cliciwch i weld yr astudiaeth achos