jump to content
Search

Croeso

Mae’r wefan hon wedi cael ei datblygu i ddangos yr ystod lawn o gyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc ar draws ein hysgolion ni, yn y coleg a gyda darparwyr hyfforddiant yn y gwaith lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae rhan fawr o’r safle’n brosbectws ar-lein sy’n rhoi manylion am y manylebau Safon Uwch sy’n cael eu cynnig drwy gyfrwng pob chweched dosbarth a’r coleg AB lleol.

Nod y rhannau eraill o’r wefan yw dangos i bobl ifanc y llwybrau cynnydd, y gyrfaoedd, y graddau a’r prentisiaethau sy’n gysylltiedig â’r pynciau maent eisiau eu hastudio efallai. Nid yw’r llwybrau hyn yn gynhwysfawr ond maent yn bodoli i roi esiamplau o beth ellid ei ddilyn. Mae’r dolenni yn y wefan yn arwain y myfyrwyr i wefannau eraill lle mae gwybodaeth fanylach ac ehangach ar gael. Dim ond dechrau’r siwrnai yw ein gwefan ni - “Llwybrau Pen-y-bont ar Ogwr at lwyddiant”.

This site is still under development and additional information and case studies will be added during the course of 2018

Pam dewis Pen-y-bont ar Ogwr?

  • Stats
    Stats

Testimonials

We are currently sourcing case studies of students from Bridgend schools and these will be uploaded soon.

We are currently sourcing case studies of students from Bridgend schools and these will be uploaded soon.
 - Course Testimonial

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth