jump to content
Search

Croeso

Mae’r wefan hon wedi cael ei datblygu i ddangos yr ystod lawn o gyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc ar draws ein hysgolion ni, yn y coleg a gyda darparwyr hyfforddiant yn y gwaith lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae rhan fawr o’r safle’n brosbectws ar-lein sy’n rhoi manylion am y manylebau Safon Uwch sy’n cael eu cynnig drwy gyfrwng pob chweched dosbarth a’r coleg AB lleol.

Nod y rhannau eraill o’r wefan yw dangos i bobl ifanc y llwybrau cynnydd, y gyrfaoedd, y graddau a’r prentisiaethau sy’n gysylltiedig â’r pynciau maent eisiau eu hastudio efallai. Nid yw’r llwybrau hyn yn gynhwysfawr ond maent yn bodoli i roi esiamplau o beth ellid ei ddilyn. Mae’r dolenni yn y wefan yn arwain y myfyrwyr i wefannau eraill lle mae gwybodaeth fanylach ac ehangach ar gael. Dim ond dechrau’r siwrnai yw ein gwefan ni - “Llwybrau Pen-y-bont ar Ogwr at lwyddiant”.

This site is still under development and additional information and case studies will be added during the course of 2018

Pam dewis Pen-y-bont ar Ogwr?

  • Stats
    Stats

Testimonials

We are currently sourcing case studies of students from Bridgend schools and these will be uploaded soon.

 - Course Testimonial

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth