jump to content

Cysylltwch â ni’n uniongyrchol neu un o’n darparwyr addysg isod:

Get in touch with us!

 • Gwybodaeth gyffredinol

  Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â:
  John Fabes
  John.Fabes@bridgend.gov.uk

  Gwybodaeth gyffredinol
  Gwybodaeth gyffredinol

  Ydych chi’n berson ifanc sy’n chwilio am waith? Chwilio am gyfle i ennill cyflog wrth ddysgu? Eisiau cael profiad gwaith gyda thâl i’ch helpu i fod yn barod am swydd? Edrychwch pa opsiynau sydd ar gael!

  01792 123 456
  info@careerswales.co.uk

  Ewch i’r wefan

Darparwyr Addysg

Dewiswch o blith y sefydliadau isod i weld eu gwybodaeth gyswllt benodol.

Bridgend College

Bridgend College

Cardiff Metropolitan University

Cardiff Metropolitan University

029 2041 6070

Cardiff University

Cardiff University

(0)29 2087 4000

Swansea University

Swansea University

01792 205678
admissions@swansea.ac.uk

University of South Wales

University of South Wales

03455 76 01 01

Brynteg School

Brynteg School

01656 641800

Ysgol Bryn Castell

Ysgol Bryn Castell

Porthcawl Comprehensive School

Porthcawl Comprehensive School

Coleg Cymunedol Y Dderwen

Coleg Cymunedol Y Dderwen

01656 815920
admin.ydderwen@bridgend.gov.uk
Mr Ian Johns, Head of Sixth Form: ian.johns@ccyd.org.uk
Mrs Justine James, Assistant Headteacher, Curriculum and Careers Support
Mrs Tracey Wellington, Head of School
Mr Nick Brain, Executive Headteacher

Cynffig Comprehensive School

Cynffig Comprehensive School

01656 740294
admin.cynffig@bridgend.gov.uk
Ms Gillian Taylor, Head of Sixth Form - gillian.taylor@bridgend.gov.uk
Mr M. Stephens, Deputy Headteacher

Heronsbridge School

Heronsbridge School

01656 815725
admin.heronsbridge@bridgend.gov.uk
Mrs Denise Edwards, Head of Sixth Form - denise.edwards@bridgend.gov.uk

Penybont Sixth Form College

Penybont Sixth Form College

01656 868 068

Maesteg Comprehensive School

Maesteg Comprehensive School

Archbishop McGrath Catholic High School

Archbishop McGrath Catholic High School

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Mr Owain Jones

01656 815700

Ebost: post.yggllangynwyd@bridgend.gov.uk

Gwefan: www.llangynwyd.cymru

Twitter: @YGGLLANGYNWYD  /   @6edYGGLlangynwyd

Bridgend College

Bridgend College

Cardiff Metropolitan University

Cardiff Metropolitan University

029 2041 6070

Cardiff University

Cardiff University

(0)29 2087 4000

Swansea University

Swansea University

01792 205678
admissions@swansea.ac.uk

University of South Wales

University of South Wales

03455 76 01 01

Brynteg School

Brynteg School

01656 641800

Ysgol Bryn Castell

Ysgol Bryn Castell

Porthcawl Comprehensive School

Porthcawl Comprehensive School

Coleg Cymunedol Y Dderwen

Coleg Cymunedol Y Dderwen

01656 815920
admin.ydderwen@bridgend.gov.uk
Mr Ian Johns, Head of Sixth Form: ian.johns@ccyd.org.uk
Mrs Justine James, Pennaeth Cynorthwyol Cymorth gyda’r Cwricwlwm a Gyrfaoedd
Mrs Tracey Wellington, Pennaeth yr Ysgol
Mr Nick Brain, Pennaeth Gweithredol

Bryntirion Comprehensive School

Bryntirion Comprehensive School

Cynffig Comprehensive School

Cynffig Comprehensive School

01656 740294
admin.cynffig@bridgend.gov.uk
Ms Gillian Taylor, Pennaeth y 6edgillian.taylor@bridgend.gov.uk
Mr M. Stephens, Dirprwy Bennaeth

Heronsbridge School

Heronsbridge School

01656 815725
admin.heronsbridge@bridgend.gov.uk
Mrs Denise Edwards, Pennaeth y 6eddenise.edwards@bridgend.gov.uk

Unrhyw wybodaeth gyswllt arall yr hoffech ei chynnwys.

Penybont Sixth Form College

Penybont Sixth Form College

01656 868 068

Maesteg Comprehensive School

Maesteg Comprehensive School

Archbishop McGrath Catholic High School

Archbishop McGrath Catholic High School

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Mr Owain Jones

01656 815700

Ebost: post.yggllangynwyd@bridgend.gov.uk

Gwefan: www.llangynwyd.cymru

Twitter: @YGGLLANGYNWYD  /   @6edYGGLlangynwyd

Cardiff and Vale College

Cardiff and Vale College